Tétris Poland Rebrand

InfoWeb Marketplace

Wednesday, June 21, 2017Description :
The rebranding process of Tétris in Poland completed! More than 225 projects with a total area of approx. 140 thousand sqm. The new headquarters of Wyborowa Pernod Ricard, EY and Stanley Black & Decker, prestigious interior of Z'ota 44 or Park Lane are just a few among many projects illustrating the development of the company Neo ?wiat since the merger with Tétris in May last year. Discover the video! Pe'ny rebranding Tétris w Polsce zako'czony! Ponad 225 projektów o ??cznej powierzchni ok. 140 tys. mkw. Nowe siedziby Wyborowej Pernod Ricard, EY i Stanley Black & Decker. Presti'owe wn'trza na Z'otej 44 czy Park Lane. To tylko cz??? realizacji, które obrazuj? rozwój firmy Neo ?wiat od momentu po??czenia z Tétris w maju ubieg'ego roku. Zobacz film!

Searches related toDecoration, Layout

Grouped quotes (0)